Välj en sida

Med en tydlig label software strategi i ert företag så är det möjligt att förbättra säkerheten och effektiviteten samt följa regler och standarder genom att skapa och automatisera utskrifter och hanteringen av etiketter, streckkoder, plastkort med mera. Både du, dina medarbetare och inte minst dina kunder tjänar på en effektiv label software strategi i ditt företag. Vi berättar mer.

Effektivt verktyg

Label software ger dig verktygen för att enkelt och effektivt designa etiketter och mallar, konfigurera och ansluta till datakällor och olika system och starta utskriftskommandon från alla system, operativsystem eller enheter. Exempelvis kan du accelerera hastigheten för varor som går genom er logistikkedja. Arbetar du inom hälso- och sjukvården kan du få ut rätt medicin till rätt patient i tid. Hanterar ni farligt gods? Med label software ser du enkelt till att alla anställda vet hur de ska hantera farliga kemikalier. Varna en förälder för ett potentiellt skadligt allergiframkallande ämne. Gör det exempelvis möjligt för hälsomyndigheter att spåra en livsmedelsburen sjukdom tillbaka till där den inträffade. Förbättra detaljhandelns kontroll av krympning och undvikande av förluster. Ja, det här var bara några exempel på hur label software kan bli ett effektivt verktyg för just dig.

Oavsett bransch

Det finns egentligen ingen bransch där label software inte kan hjälpa till och effektivisera verksamheten. Inom detaljhandeln och inom hälso- och sjukvården är label software numer en självklarhet. Oavsett vilken bransch du jobbar i kan label software hjälpa dig att motsvara de specifika krav som ställs inom din bransch. Ta exempel en sådan sak som inventering av era lagerlokaler, hur smidigt skulle inte det vara med rätt label software? Eller om du arbetar inom hotell- och restaurangbranschen med exempelvis rätt skyltar till dörrar, konferensrum. Kanske är du mobil i ditt arbete. Med data i realtid effektiviserar ditt fältarbete. Gemensamt för all label software är den innovation och verksamhetsoptimering som är gemensamt för samtliga lösningar som finns, oavsett bransch.