Välj en sida

Boken Norrköpings gatunamn

Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför heter det Snippgränd och Rovägen? Journalisten Peter Kristensson har studerat samtliga drygt 1 500 namn på gator, torg, broar, rondeller och parker i Norrköpings kommun, och...