Välj en sida

Vår okända historia

Man minns väl historielektionerna i skolan, och hur man fick lära om Forntidens Egypten, Vikingar, Den franska revolution och andra världskriget. Men hur kan vi veta vad som egentligen stämmer, och hur långt måste man gå tillbaks i tid för att kunna bekräfta att...

Boken Norrköpings gatunamn

Har det funnits några prinsar i Tre Prinsars gränd? Vem var egentligen Mäster Påvel och varför heter det Snippgränd och Rovägen? Journalisten Peter Kristensson har studerat samtliga drygt 1 500 namn på gator, torg, broar, rondeller och parker i Norrköpings kommun, och...