Välj en sida

När man talar om stålbyggnader och stålkonstruktioner så kanske inte ett stålhus är det första man tänker på. Oftast handlar det om en stålbyggnad som maskinhall eller inom industrin med mera. Men då ett hus är en byggnad, så kan man faktiskt se till att göra den som en stålbyggnad. Förr var det mest trä, sedan kom betonghusen då man hade betong som ram för huset. Men det går även att ha en annan typ av husram, nämligen stål.

Stål har många jämfört med både betong och trä när det gäller att ha det som husstommaterial. Stål i sig är återvinningsbart och ett bra material.

Fördelar med ett stålhus

Stålhusens ramar, de skapas ungefär på samma sätt som de alternativ som finns i trä. Man konstruerar stålramar av olika delar och komponenter.  Ramar i ett stålhus använder olika typer av balkar. Det istället för att de har takbjälkar, dubbar, skarvar med mera. Fördelen med stålstommar är att de är vattentäta samt att de även är – och jordbävningsbeständiga. Dessutom är de rätt så hållbara.

Sedan är det som så att en stålhusram, den är bra mycket enklare att bygga från grunden jämfört med en trästomme. Sedan är vikten på en stålram är mindre. Man kan även återvinna samt återanvända stålramar.

Sedan är väl inte stål helt perfekt, utan det har vissa nackdelar som mycket annat. Till exempel så är det inte ett energieffektivt material utan det leder värme ganska snabbt. Det kan göra att det blir kallare på insidan av huset än i ett trähus.

En annan nackdel är att följderna av köldbryggor kan göra att det skapas fläckar i kallare delar av väggarna. Det i sin tur leder till att det blir dyrare med både luftkonditionerings- och uppvärmningsräkningarna för den som äger huset.

Dock ska det sägas att stål, det är nog framtidens material, även för att bygga vanliga hus av!