Välj en sida

Man minns väl historielektionerna i skolan, och hur man fick lära om Forntidens Egypten, Vikingar, Den franska revolution och andra världskriget.

Men hur kan vi veta vad som egentligen stämmer, och hur långt måste man gå tillbaks i tid för att kunna bekräfta att källorna till fakta faktisk är korrekt?

Även bland historiker, arkeologer och forskare strids det, och det är känt att det skall mycket till för att den etablerade skrivna historien skall ifrågasättas.

Vad beror detta på?

Vi har gång på gång sett att det etablerade patriarkat vägrar att inte bara acceptera nya teorier och även fakta som framläggs om det utmanar deras syn eller forskning.

Dock finns det dom som utmanar det bestående och gräver i djupet för att ta reda på inte bara det som kom för, men också hur, var och när.

Bland dessa kan man hitta Egyptologen John Anthony West, Robert Schock och kanske den mest kända inom fältet: Graham Hancock.

Sfinxens mysterier

Schock som är professor i naturhistoria vid Boston University upptäckte i 1991, tillsammans med West vattenerosion på Sphinxen i Egypten som han fastslog måste komma från tungt regnfall, och vi vet att det inte har regnat i Nildalen på minst 5000 år.

Han grundlade således Sphinx water erosion hypothesis.

Därmed uppstod hypotesen om att Sphinxen är mycket äldre än vad vi har trott, och att man måste skriva om historien baserat på detta.

Ut från detta kom teorin om att det har funnits tidigare civilisationer som vi inte har räknat med i historien som vi känner den, och att det någonstans mellan 12600 och 11800 år sedan skedde en kataklysmisk event på jorden genom att en meteorit eller komet träffade vår planet under senaste istiden

Detta ledde till en snabb nedkylning, och sedan snabb uppvärmning av jorden, och när istiden smälte bort och vattennivån steg raderade det alla bosättningar vid kusten, som är vart dom moderna landbrukskunniga människor hade bosatt sig.

Denna teori stöds upp av upptäckten av Göbekli Tepe 1994 i Turkiet, som är daterat 12 000 år tillbaka i tid, och som vi vet täcktes till medvetet för ca 10 000 år sedan. 

Vad som låg bakom, eller vad som var avsikten med Göbekli Tepe strider man fortfarande om, men det som är säkert är att den teknologi, och kunskapen om landbruk tidigare antogs att inte vara känd för dom människor som levde på den tiden.

Graham Hancock

Den kanske mest kända inom denna riktning av arkeologi och alternativ historia är Graham Hancock, som i flera tiår har studerat våran historia från en alternativ synvinkel.

Han har genom åren ifrågasatt dom traditionella sätten vi har sett på historiska händelse och företeelser, vilket har lett honom att skriva böcker om tiden före syndafloden, det försvunna Atlantis och undervattensarkeologi. 

Han är själv en flitig dykare, och har gjort ett antal TV-dokumentärer om ämnet.

Hans skrifter gränsar till det mytologiska, gränsöverskridande. Han har också gjort sig till talesman för legaliseringen av vissa droger som DMT och Ayahuasca.

Hans första roman, Entangled (2010), tillkom under inflytande av den sydamerikanska drogen ayahuasca.

Hancock har framfört hypoteser att det under förhistorisk tid flera tusen år före högkulturerna i Egypten, Mesopotamien och Indien funnits en försvunnen civilisation, och har skrivit flera böcker om detta ämnet.

Hancock anser detta för att vara en föregångare till dom senare kända civilisationer vi känner till idag.

Hancock spekulerar i vilken världsdel den kan ha funnits och har lagt fram olika teorier: Antarktis, Sydamerika eller en sjunken kontinent i Atlanten (Myten om Atlantis). 

Högkulturerna i Mesopotamien och Egypten anser han vara “bleka efterföljare” till denna urgamla och försvunna civilisation. 

Hancocks spekulationer har fått kritik från andra forskare som kallar hans teorier för pseudoarkeologi.

Vem som har rätt och vad sanningen är kanske vi aldrig får veta, och kanske det är så det skall vara.

Men att det bestående ifrågasätts är ett sundhetstecken, och kanske det hjälper oss förstå vår egen framtid bättre.

Kanske det även frestar att starta enskild firma och gräva fram lite historia på egen hand.

Graham Hancock; Utgivna böcker:

  • The Sign And The Seal: Quest for the Lost Ark of the Covenant, 1992.
  • Fingerprints of the Gods: The Evidence of Earth’s Lost Civilization, 1995.
  • Heaven’s Mirror: Quest for the Lost Civilization, 1998, tillsammans med Santha Faiia.
  • Fingerprints of the Gods: The Quest Continues, 2001, tillsammans med Santha Faiia.
  • Underworld: Flooded Kingdoms of the Ice Age, 2002.
  • Supernatural: Meetings with the Ancient Teachers of Mankind, 2005.
  • The Divine Spark: Psychedelics, Consciousness And The Birth Of Civilization, 2015.
  • Magicians of the Gods: The Forgotten Wisdom of Earth’s Lost Civilisation, 2015.
  • America Before: The Key to Earth’s Lost Civilization, 2020.